Kontakt

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie

ul. J. Słowackiego 2, 56-420 Bierutów

tel. rejestracja: 71 314 62 96, 71 715 23 63

tel. administracja: 71 314 62 66

fax.: 71 314 62 66

e-mail: zozbierutow@interia.pl

NIP: 9111699350, REGON: 930671148, KRS 0000072161

dyrektor: Piotr Wika (tel. 71 314 62 66)

Inspektor Ochrony Danych e-mail: zozbierutow@interia.pl

Użytkownik portalu ePUAP2 może kontaktować się z ZPZOZ w Bierutowie za pośrednictwem następującej skrzynki pocztowej uruchomionej w portalu ePUAP: /ZPZOZBierutow/SkrytkaESP