Wydawanie dokumentacji medycznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ, RECEPT I ODPISU Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych,   oraz wszelkie odpisy z dokumentacji stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. , ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych ( RODO)

Wyniki badań mogą być wydane:

  • pacjentowi po przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • lekarzowi zlecającemu dane badanie
  • innym osobom po okazaniu dokumentu tożsamości oraz upoważnienia od pacjenta;
  • Odpisy wyników badań oraz dokumentacji medycznej wykonywane są na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego.

Nie udziela się telefonicznych informacji o wynikach badań,a jedynie o ich wykonaniu.

Upoważnienie do odbioru wyniku badania,recept a także odpisu dokumentacji medycznej oraz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest dostępne w:

WYDAWANIE WYNIKÓW:

  • Wyniki badań wydawane są w godz.: 7:00 – 18:00 w rejestracji
  • odbiór wyników z dnia poprzedniego od godz. 11:00!

 

Załączniki:

  1. Upoważnienie osoby wskazanej
  2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej