Zmiana funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od 1 października świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu oleśnickiego sprawować będzie Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

  • Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71 7767337
  • Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 62 7852031 wew. 251

Przypominamy, iż z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożącym istotnym uszczerbkiem na zdrowiu