Informacja o realizacji programu profilaktycznego

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie jako realizator gminnego profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV) zaprasza dziewczęta urodzone w 2001 r. zameldowane na pobyt stały w Mieście i Gminie Bierutów na I etap szczepienia profilaktycznego.

Osoby zainteresowane ww. szczepieniem proszone są o zgłaszanie się do punktu szczepień w ZPZOZ w Bierutowie ul. Słowackiego 2 czynnego: wtorek 15-18, czwartek 8-11 tel. 71 3146296.

Szczegółowych informacji dotyczących  wirusa brodawczaka ludzkiego, sposobach zapobiegania zakażeniom i leczenia można uzyskać na stronie internetowej www.hpv.pl.