Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Jeśli należysz  do  grupy objętej programem:

1. Zgłoś się  do  Przychodni Rejonowej  w  Bierutowie  gdzie  otrzymasz  ankietę  i  zestaw do  samodzielnego pobrania  próbki kału  i  wszystkie  potrzebne  informacje.

2. Oddaj wypełnioną  ankietę  i próbkę w  Rejestracji  Przychodni  lub wyślij na  adres  : Dolnośląskie Centrum Onkologii we  Wrocławiu  Pl. Hirszfelda 12  53-413 Wrocław  z  dopiskiem na  kopercie ” test na  krew  utajoną”

3. Odbierz  wynik  badania  po  14  dniach  w  godzinach  od 7 – 14