Pożegnanie Grzegorza

Z  żalem  żegnamy naszego kolegę Grzegorza  – spoczywaj w pokoju

Pracownicy ZPZOZ w Bierutowie