Szczepienie przeciw grypie

ZPZOZ  w  Bierutowie  zaprasza  wszystkie  osoby zamieszkałe  na  terenie  Gminy  Bierutów   w  wieku  65 lat  i więcej  na  bezpłatne  szczepienia  przeciw  grypie  finansowane  przez  Urząd  Miejski  w  Bierutowie. Pozostałe osoby mogą  się  zaszczepić  odpłatnie – koszt szczepienia 25 zł.

Szczegółowych  informacji dotyczących  szczepienia  udzielają  pracownicy  ZPZOZ  w  Bierutowie  pod  nr. tel.: 71 314 62 96 – Bierutów, 71 398 94 43 – Wabienice,  71 314 80 93 – Zbytowa.