Informujemy, że od września 2016 roku w Przychodni Rejonowej w Bierutowie będą przyjmować lekarze specjaliści:

  • kardiolog – lek. med. Przemysław Smolik,
  • neurolog –  lek. med. Aleksandra Herrera-Sokołowska.

Szczegółowe informacje tel.: 71 314 62 66.

Czytaj więcej

Od 1 czerwca 2016 świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej na terenie powiatu oleśnickiego sprawuje przychodnia Q-MED sp. z o.o. Usługi będą świadczone w dwóch lokalizacjach:

  • Centrum Medyczne Daszyńskiego / ul. Daszyńskiego 2a, Oleśnica / tel. 71 396 21 80.
  • Centrum Medyczne Syców (budynek szpitala) / ul. Oleśnicka 25, Syców / tel. 71 396 21 81.

Przypominamy, iż z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątec...

Czytaj więcej

ZPZOZ  w  Bierutowie  zaprasza  wszystkie  osoby zamieszkałe  na  terenie  Gminy  Bierutów   w  wieku  65 lat  i więcej  na  bezpłatne  szczepienia  przeciw  grypie  finansowane  przez  Urząd  Miejski  w  Bierutowie. Pozostałe osoby mogą  się  zaszczepić  odpłatnie – koszt szczepienia 25 zł.

Szcze...

Czytaj więcej

W związku z pojawiającymi się przypadkami nieświadomego podpisywania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej w innych przychodniach, prosimy o zwracanie uwagi na dokumenty podawane Państwu do podpisania! W przypadku przepisania się pacjenta do innej przychodni, wszelkie usługi medyczne muszą być wykonywane w miejscu złożenia deklaracji wyboru.

Czytaj więcej

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie jako realizator gminnego profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV) zaprasza dziewczęta urodzone w 2001 r. zameldowane na pobyt stały w Mieście i Gminie Bierutów na I etap szczepienia profilaktycznego.

Osoby zainteresowane ww. szczepieniem proszone są o zgłaszanie się do punktu szczepień w ZPZOZ w Bierutowie ul...

Czytaj więcej